top of page

ข้อมูลติดต่อ

Tel. 660-2952-8235

081-8115230 
E-Mail. baanfai2544@gmail.com

สถานที่ตั้ง

41 ซอยประชานิเวศน์ 3  ซ.25 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เวลาเปิด-ปิด

จันทร์. -  เสาร์.

08.00 - 17.00น.

ปิดวันอาทิตย์

Get in Touch

Thanks for submitting!

bottom of page